Service 24/7     057 21 69 31

Verwarming

Verwarmen met airco? Het kan!

 

De hedendaagse klimaatsystemen combineren airconditioning met verwarming in één unit. Deze systemen zijn uitgerust met een warmtepomp, een milieuvriendelijke manier om warmte aan de lucht te onttrekken.

 

Het werkingsproces is eenvoudig, door het gebruik van een warmtepomp komen we terecht in een omgekeerde koelcyclus. Het apparaat zal de buitenlucht gaan afkoelen en de daar onttrokken warmte aan de binnenruimte geven. De koelvloeistof in het circuit stroomt dan in de andere richting.

 

Daarnaast zijn er ook de cv-ketels. Deze zijn onderverdeeld op basis van hun rendement. Ketels met een hoog rendement zetten gas vlugger om in nuttige warmte en zijn zo zuiniger.

• Conventionele cv-ketel

De conventionele cv-ketel heeft een rendement van 70 tot 80%. Dat wil zeggen dat 20 tot 30% van de gebruikte energie via de schoorsteen verloren gaat.

 

• Hoogrendementsketels

Deze ketels hebben een rendement van 90-95%. Hoogrendement gasketels hebben een HR+ label en hoog rendement stookolieketels hebben een Optimaz-label.

 

• Condenserende ketels

Condenserende ketels hebben een rendement van 100-107%. Condenserende gasketels hebben een HR-top label.